Általános Szerződési Feltételek

 1. INFORMÁCIÓ
1.1.      A jelen általános Szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Iosif Construction Kft. (a továbbiakban: Iosif Kft) valamennyi, a www.szerszamberles.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető és megvásárolható termékére érvényesek. 1.2.      A jelen ÁSZF a Webáruház által, a www.szerszamberles.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre (vásárlásra, bérlésre) vonatkozik, amelyre vonatkozóan a Szerződés a Webáruházon keresztül kerül megkötésre (a továbbiakban: a Szerződés). 1.3.      A Webáruház használatához szükséges egyéb tájékoztatást, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon a következő linkeken elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják: Adatkezelési tájékoztató. 1.4.      A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 1. A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATAI
A Szerződést a Vásárló az Iosif Kft-vel köti meg, amelynek adatai a következők:. Név: Iosif Construction Kft. Székhely: 1029 Budapest, Csongor utca 33. Cégjegyzékszám: 01 09 292591, Adószám: 25851614-2-41 Telefonszám: +36 30 9540628 WEBÁRUHÁZ ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 30 954 0628 E-mail: hello@szerszamberles.hu A Szerszámbérlés.hu szaküzletében (a továbbiakban: Szaküzlet) adatai a következők:
Cím: Telefon/fax
Szerszámbérlés Budapest, Tátra u. 18, 1136 Tel.: +36-80-18-18-18 Fax.: +36-27-886-301
 1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
3.1.      A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.szerszamberles.hu weboldalon található, elektronikus Webáruházon keresztül történik. A Webáruházon keresztül csak Magyarország területén szállítandó megrendelés adható le. 3.2.      A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 3.3.      Vásárlói kör meghatározása: A Webáruházban ajánlott termékek értékesítése kizárólag Fogyasztók (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) részére, valamint olyan gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére történik, akik a termékeket végfelhasználóként vásárolják meg. Az Iosif Kft. ennél fogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan Szerződéses ajánlatot (azaz olyan megrendelést), amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel. Az Iosif Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ilyen okból a megrendelés elfogadását követően is elálljon a Szerződéstől. 3.4.      Az Iosif Kft. nem fogadott el, és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, amely szolgáltatási tevékenységére, így a jelen ÁSZF szerint kötött Szerződésekre vonatkozna. 3.5.      A Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni. 3.6.      A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, akár regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. 3.7.      A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a webáruházban a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza. A Vásárló kérheti, hogy a termékre vonatkozó használati útmutatót, amennyiben rendelkezésre áll, elektronikus úton a megrendelés előtt is küldjük meg, amennyiben e kérését a Webáruház ügyfélszolgálatának 2. pontban rögzített valamely elérhetőségén a Vásárló jelzi. 3.8.      Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének folyamatával kapcsolatban bármely további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához a 2. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén. 3.9.   Az Iosif Kft. fenntartja jogát arra, hogy a Webáruházban megrendelhető termékeinek árát megváltoztathassa, ugyanakkor a Webáruházban mindig az aktuálisan érvényes ár kerül feltüntetésre, és az esetleges módosítás csak a Webáruházban való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ár esetleges módosítása a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, így az online bankkártyával, utánvéttel történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén sem áll módunkban pénzt visszatéríteni. 3.10.   Amennyiben annak ellenére, hogy az Iosif Kft. a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti szakmai gondossággal (a továbbiakban: Szakmai Gondosság) jár el – például esetleges rendszerhiba vagy egyéb kimaradás miatt – hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általános piaci értékétől jelentősen eltérő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor az Iosif Kft. nem köteles a terméket a téves áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Ha bármely okból, Szakmai Gondossága ellenére az Iosif Kft. mégis elfogadta volna a hibásan feltüntetett árra szóló megrendelést, úgy jelen ÁSZF 5.6 pontja értelmében a hibás ár felismerését követően az Iosif Kft. jogosult a szerződés teljesítésétől elállni, melyről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja. 3.11.   Az Iosif Kft. a Webáruházon keresztül küldött megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul valós adatokat megadva kitölti. (Ha a Vásárló valamelyik mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a rendszertől.)
 1. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA
4.1.      Regisztráció 4.1.1.  Webáruház (fenti 1.1. pontban megadott) főoldalán vagy a fejlécben található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Az első rész egy előzetes adatbekérő, ahol a vezetéknév és a keresztnév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. 4.1.2.  A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azaz regisztráció nélkül is használható a Webáruház termékek megrendelésére. 4.1.3.  A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációja alkalmával, minden egyes rendelésének elküldésével és a regisztráció nélküli Vásárló a megrendelés elküldésével egyidejűleg (az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF hatályos változatát és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az ÁSZF regisztrációkor vagy Szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért az Iosif Kft. nem felel. 4.1.4.  Az Iosif Kft. a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal. Az Iosif Kft. nem tud felelősséget vállalni az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az Iosif Kft.-nek felróható okból hozzáférhetővé válik. 4.1.5.  felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát az Iosif Kft. az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vásárló köteles titokban tartani. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Iosif Kft.-t. Az Iosif Kft.  az illetéktelen személyeknek a felhasználói fiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés az Iosif Kft. adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel. 4.1.6.  Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására regisztrált felhasználó esetén a bejelentkezés után, a felhasználói fiókban van lehetőség. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén kérjük, forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához. 4.1.7.  Az Iosif Kft. minden regisztrációt külön Vásárlóként kezel, a Vásárlói fiókok nem összevonhatóak. 4.1.8.  Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Webáruház ügyfélszolgálatának küldött e-mail-üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Iosif Kft. 72 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről. 4.1.9.  A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően elérhetetlenné válnak a Vásárló számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyet az Iosif Kft. a jogaszályoknak megfelelően, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban adott felhatalmazás alapján őriz. 4.2.      A megrendelés 4.2.1.  A Webáruházban megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft), bruttó értéken kerül feltüntetésre, mely az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék bruttó ára a csomagolás költségét tartalmazza. Ezúton is felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy amennyiben a termék eladási ára és egységára között (például négyzetméter esetén a termék számolható méretei és eladási ára alapján jól látható eltérés) az Iosif Kft. Szakmai Gondossága ellenére is aránytalanság áll fent, úgy ez esetben jelen ÁSZF 5.6 pontja alapján a szerződéstől az Iosif Kft. jogosult elállni, azaz a visszaigazolt megrendelést sem köteles teljesíteni. Felhívjuk továbbá a Vásárló figyelmét arra is, hogy elvétve ugyan, de lehetséges, hogy az Iosif Kft. Szakmai Gondossága ellenére a Webáruházban egy termék ára hibásan kerül feltüntetésre. Ha a hasonló termékek szokásos ára, vagy értéke alapján feltételezhető, hogy a Webáruházban megjelölt ár hibás, úgy kérjük a Vásárlót, hogy vegye fel a megrendelés leadása előtt a kapcsolatot az Iosif Kft. -val, hogy meggyőződjön arról, hogy a Webáruházban megjelölt ár nem hibás-e. Felhívjuk a Vásárló figyelmét arra is, hogy ha a Webáruházban egy termék ára hibásan került feltüntetésre, úgy ez esetben jelen ÁSZF 5.6 pontja alapján a szerződéstől az Iosif Kft. jogosult elállni, azaz a visszaigazolt megrendelést sem köteles teljesíteni. 4.2.2.  A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, nagy méretű (tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható) tárgyak esetén a rakodás költségét. A kiszállítási költséget a termék mellett megjelenített irányítószám rubrika kitöltésével tudja ellenőrizni, amely függ a vásárolni kívánt terméktől (méret, súly), a vásárolt mennyiségtől és a szállítási távolságtól (zónák). A teljes rendelés kiszállítási költsége eltérhet az egyes termékeknél szereplő szállítási költségtől, mivel a szállítási költség függ a teljes Kosár tartalmától és értékétől. 4.2.3.  A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával tudja a terméket virtuális Kosarába helyezni. 4.2.4.  A megvásárolni kívánt mennyiséget a „Kosárba” gomb felett található számmező módosításával tudja beállítani. 4.2.5.  Amikor a terméket Kosarába helyezi, megjelenik egy információs sáv, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális Kosarába, és ezen a felületen választhat, hogy tovább folytatja-e a vásárlást a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezte a termékek kiválasztását és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosárhoz” gombra kattintva. 4.2.6.  Ha a „Vásárlás folytatása” lehetőséget választotta, akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra való húzásával, egy felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a „Pénztár” feliratra kattintva juthat el virtuális Kosarához, és kezdheti el a megrendelés folyamatát. 4.2.7.  Ha a fentiek szerint a „Kosárhoz” vagy a „Pénztár” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a Kosár tartalma, ahol leellenőrizheti Kosarának tartalmát. A Kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a Kosárból. 4.2.8.  Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Webáruházba vagy regisztrálnia kell, illetve regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését, vendégként vásárolva. 4.2.9.  Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot a megrendeléshez, akkor – amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől – a „Tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia. 4.2.10.   A szállítási adatok megadását követően a kívánt szállítási, illetve átvételi módot kell kiválasztani, majd a „Tovább” feliratra kell kattintani. A szállítási vagy átvételi mód kiválasztásánál kerül feltüntetésre az egyes szállítási módok teljes megrendelésre vonatkoztatott díja. 4.2.11.   A szállítási vagy átvételi mód megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kell kattintani. 4.2.12.   Ezt követően megjelenik a rendelés összesítése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti, illetve a „Szerkesztés” gombbal módosíthatja. Szerkesztés során terméket törölhet a Kosárból az „Eltávolítás” gombra kattintva, továbbá mennyiséget módosíthat. 4.2.13.   A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamata során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra. 4.2.14.   Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a „Rendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az Iosif Kft. a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne. 4.2.15.   A megrendelést az Iosif Kft. csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az Iosif Kft. -tól.)
 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
5.1.      A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését az Iosif Kft. automatikus „Sikeres megrendelés” e-mail útján megerősíti a Vásárló részére. A „Sikeres megrendelés” e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási és esetleges rakodási költséget és a fizetendő végösszeget. 5.2.      A „Sikeres megrendelés” egy automatikus email, azaz egy elektronikus tértivevény. Ez az elektronikus tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett az Iosif Kft-hez. Megrendelésének az Iosif Kft -hoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez. 5.3.      Ha a Vásárló a „Sikeres megrendelés” e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a „Sikeres megrendelés” e-mail beérkezését követő 24 órán belül  jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálatánál, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt az Iosif Kft. akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak. 5.4.      Az Iosif Kft. a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó, „Megrendelés visszaigazolása” e-mail útján fogadja el. A Szerződés akkor jön létre, amikor az ajánlat az Iosif Kft. általi elfogadásáról szóló „Megrendelés visszaigazolás” e-mail Vásárló e-mail fiókjába megérkezik vagy amikor a szerződés véglegesítésre kerül az üzletben vagy személyes átvételkor. 5.5.      Amennyiben az Iosif Kft. Szakmai Gondossága ellenére a megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, az Iosif Kft. jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén az Iosif Kft. köteles az adott termék(ek)re vonatkozó kifizetett vételárat visszatéríteni, ezen felül semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen. 5.6.      Amennyiben a Webáruházban egy termék ára esetlegesen hibásan lett volna feltüntetve és az ilyen árra szóló megrendelést az Iosif Kft. Szakmai Gondossága ellenére mégis elfogadja, az Iosif Kft. a hibás ár felismerését követően jogosult a szerződés teljesítésétől elállni, melyről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja. 5.7.      A Iosif Kft. jogosult a Szerződéstől elállni, ha a teljesítése az ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan ok miatt (vis maior) ellehetetlenül, így különösen, ha a szállítási címre történő teljesítés az Iosif Kft. vagy a Futárszolgálat érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint – utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok). 5.8.      A megrendelés elektronikus úton megkötött Szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
 1. A MEGRENDELÉS ADATAINAK TÁROLÁSA
A megrendelés adatait az Iosif Kft. tárolja. Miután Ön megadta az Iosif Kft. részére az e-mail címét, az Iosif Kft. – az 5. pontban említett, „Megrendelés visszaigazolása” e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát, illetve jelen ÁSZF szövegét, melyet kinyomtathat.
 1. FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK
7.1.      Fizetés banki utalással 7.1.1.  A megrendelés kiegyenlíthető banki átutalással a Webáruház oldalán ennek a fizetési módnak a kiválasztásával. A „Megrendelés visszaigazolás” email-lel egyidejűleg egy díjbekérőt küldünk, amelyen megtalálhatók az átutaláshoz szükséges adatok: a megrendelt termék/ek és jellemzői/k, valamint az Iosif Kft. bankszámlaszáma és a megrendelési szám, amit a közlemény rovatban kell feltüntetni. 7.1.2.  A Vásárlónak a díjbekérő kiküldésétől számított 2 munkanap áll rendelkezésére a rendelés végösszegének maradéktalan kiegyenlítésére. 7.1.3.  A termékek átvétele, illetve kiszállítása csak a pénzügyi teljesítést és annak feldolgozását követően lehetséges, amelynek elkészüléséről e-mailben és / vagy telefonon, sms-ben adunk tájékoztatást. 7.3.      Fizetés utánvéttel 7.3.1.  Lehetőség van a megrendelés utánvéttel történő kiegyenlítésére. 7.3.2.  A Vásárló utánvét esetén a termék kézbesítése során, készpénzben (a fizetendő pontos összeget átadva) a Futárszolgálatnak vagy a Szaküzletben történő átvétel esetén a helyszínen (8.2. pont) fizeti meg a rendelés pontos ellenértékét, azaz a megrendelt termék(ek) vételárát és a szállítási/rakodási költségek együttes összegét. A Futárszolgálatnál nincs váltópénz, így kérjük, hogy mindig a fizetendő pontos összeget készítse elő az átvételre. 7.3.3.  A Futárszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult átadni a csomagot, ha a Vásárló a rendelés pontos ellenértékét teljes mértékben megfizette. 7.3.4.  Utánvétes fizetések visszatérítését az Iosif Kft. szükség esetén banki átutalással az erre vonatkozó visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül rendezi, kivéve, ha a Vásárló kifejezetten a hozzájárulását adja más visszatérítési mód igénybevételéhez (levásárlás, vásárlási utalvány). A banki átutalással történő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A banki átutalástól eltérő, más visszatérítési módot a Vásárló kizárólag Szaküzletünkben visszavett termékek esetén igényelhet. A Vásárló az Iosif Kft. erre irányuló kérésére a saját bankszámlaszámát írásban köteles megadni. Hibásan vagy olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért az Iosif Kft. nem vállal felelősséget. 7.4.      Fizetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések 7.4.1.  A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli. 7.4.2.  Az Iosif Kft. részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül a bankkártyás fizetés és banki átutalás esetén a termék ellenértékének beérkezésekor; utánvétes fizetés esetén a megrendelést elfogadó, „Megrendelés visszaigazolása” e-mail kiküldésekor. A termék a vételár teljes kifizetéséig az Iosif Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik az Iosif Kft. irányába az általa okozott károk tekintetében.
 1. ÁTVÉTELI MÓDOK
8.1.      A Webáruházban történő megrendelések esetén a Vásárló a megrendelt terméket választása szerint a az Iosif Kft. Szaküzletében személyesen veheti át, vagy a szállítási díj megfizetése ellenében kérheti annak kiszállítását. Kiszállítás 8.2.      Az Iosif Kft. a termék kiszállítását a “Megrendelés visszaigazolása” e-mail elküldését követő – illetve banki átutalással történő fizetés esetében a teljes vételár az Iosif Kft. történő kifizetését követő – maximum 3 munkanapon belül vállalja, amennyiben a Vásárló ezen időponton belül az átvételre időpontot tud megjelölni. Az Iosif Kft. a megrendeléseket futárszolgálattal (a jelen ÁSZF használatában: Futárszolgálat) teljesíti. 8.3.      A Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolására be tudja mutatni a rendelésszámot és a termék átvételére vonatkozó megfelelő meghatalmazást. 8.4.      A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vásárló részére megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mail beérkezésétől számított 2 héten belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, az Iosif Kft. jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat visszaszállítja az Iosif Kft. -hez, amely a az Iosif Kft. számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és az Iosif Kft. jogosult eldönteni, hogy a szállítás költsége levonásra kerül-e a visszatérítendő összegből vagy sem. 8.5.      Az Iosif Kft. kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást. 8.6.      A várható pontos szállítási időkről a megrendelése elküldése előtt tájékoztatja Önt az Iosif Kft., illetve ezt követően a Futárszolgálat. 8.7.      Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, az Iosif Kft. Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását az Iosif Kft. ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek. Személyes átvétel 8.8.      Amennyiben megrendelésében a Vásárló a Szaküzletben való személyes átvétel lehetőségét választja, és megrendelése árát banki átutalással kifizeti, úgy a megrendelés leadása és annak szaküzleti átvétele webáruházi vásárlásnak minősül. A Vásárló a részére megküldött „Rendelése átvehető szaküzletünkben” e-mail beérkezését követő nyitvatartási naptól számítva 3 nyitvatartási napon köteles a megvásárolt terméket átvenni a megrendelésben kiválasztott Szaküzletben. 8.9.   Amennyiben a Vásárló a terméket 3 nyitvatartási napon belül nem tudja átvenni és elszállítani, a megvásárolt termék raktározásról a termék megvásárlásától számított 30 napon át az Iosif Kft. gondoskodik díjmentesen. A 30 napot meghaladó raktározási idő esetén az Iosif Kft. jogosult a Vásárló részére kiállított számlán raktározási költséget felszámolni a raktározási idő arányában. A díj mértékét a termék mérete határozza meg. A raktározás maximális időtartama a vásárlástól számított 90 nap. 8.10.   Amennyiben a Vásárló a terméket 30 napon belül nem szállítja el, az Iosif Kft. pótlólagos határidőt állapíthat meg, illetve írásbeli – akár e-mailen, akár ajánlott küldeményként kézbesített – felszólítás után az Iosif Kft. jogosult a szerződéstől elállni. Az e-mail olvasottnak tekinthető amennyiben olvasási visszaigazolás vagy válasz érkezik a Vásárlótól az Iosif Kft. -hez. 8.11.   A megrendelt terméket csak a teljes vételár megfizetését követően adja át a Vásárló részére a Szaküzletben. Az átvételhez szükséges bemutatni a rendeléshez kapcsolódó fizetést igazoló számlát (akár elektronikus megjelenítéssel, akár kinyomtatott formátumban). A Vásárló a megrendelt terméket a Szaküzletben személyesen veheti át, illetve az átvétellel más személyt is megbízhat, aki átvételi jogosultságának igazolására – a számla mellett – be kell, hogy mutassa (i) a rendelésszámot és (ii) a termék átvételére vonatkozó aláírt meghatalmazást. 8.12.   A Vásárló részére a termékek átvételekor a Szaküzlet lehetőséget biztosít a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor az átvételi elismervényen aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. Az Iosif Kft. az átvételi elismervény aláírása után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna. Az átvételi elismervény aláírása nem érinti a jogszabályok és jelen ÁSZF (lásd 9. pont) rendelkezései alapján a Vásárlót megillető elállási jogot. 8.13.   Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a Szaküzlettől. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét az Iosif Kft. díjmentesen biztosítja. Az egyértelműség kedvéért az Iosif Kft. rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen – semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.
 1. ELÁLLÁSI JOG
9.1.      A Szerződés – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó) – a Vásárló és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 9.2.      Az Iosif Kft. a jogszabályok által előírt 14 napos elállási időn túl összesen 28 napig, azaz a 15. és 28. nap közötti időszakban extra elállási jogot (“Extra Elállási Jog”) biztosít a Fogyasztónak minősülő Vásárlók részére az alábbi feltételekkel. Ezen felül az Iosif Kft. a nem Fogyasztónak minősülő vásárlóknak is biztosítja a 28 napos elállási jogot, bontatlan, és sértetlen termékeke esetében az alábbi feltételekkel. 9.3.      A Fogyasztó az Extra Elállási Jogát (azaz az elállási határidő kezdetétől számított 15. és 28. nap között) csak akkor gyakorolhatja, ha a terméket sértetlen, hibátlan állapotban juttatja vissza az Iosif Kft. részére. A Fogyasztónak nem minősülő Vásárló elállási jogát a teljes 28 nap alatt csak akkor gyakorolhatja, ha a terméket bontatlan, sértetlen és hibátlan állapotban juttatja vissza az Iosif Kft. részére. 9.4.      A Vásárló a fentiek szerint 14, illetve 28 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14, illetve 28 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól, vagy személyesen a Szaküzletben.
 • a terméket,
 • több termék különböző időpontban történő szállítása esetén az utolsó terméket,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot, valamint
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatott terméket átveszi.
9.5.       Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül, az Iosif Kft. részére. 9.6.      Elállási jogát a Vásárló határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az Iosif Kft. postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. Annak Vásárló elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni. 9.7.      A Vásárlót megilleti az a jog is, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 9.8.      Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Vásárló elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 9. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 9.9.      Az Iosif Kft. e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését. 9.10.   A Vásárló elállás esetén köteles a terméke(ke)t valamely az Iosif Kft. által üzemeltetett Szaküzletbe személyesen visszaszállítani vagy az Iosif Kft. fenti 1. pontban feltüntetett címére visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy valamely az Iosif Kft. Szaküzletében átadja. Elállás esetén terméket összes tartozékával és eredeti csomagolásával, valamint a vásárlást igazoló eredeti számlával együtt a kell visszajuttatni az Iosif Kft. részére. 9.11.   A termék(ek) visszaküldésének vagy visszaszállításának közvetlen költsége a Vásárlót terheli. A Vásárló kérésére az Iosif Kft. gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban ennek költsége a Vásárlót terheli. A Fogyasztó erre irányuló igényét az elállási nyilatkozaton jelezheti. Ilyen esetben a visszaszállítás költsége (azonos cím mellett, mint amely a szállítási cím volt) megegyezik a termék kiszállításának a „Megrendelés Visszaigazolása” e-mailben rögzített összegével. Az Iosif Kft. minden esetben e-mailen értesíti a Vásárlót a visszaszállítás pontos költségéről. 9.12.   A Fogyasztó 14 napon belüli elállása esetén kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az Iosif Kft. az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. Ennek elmaradása esetén az Iosif Kft. fenntartja jogát arra, hogy az értékcsökkenés megtérítését később követelje. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó Fogyasztók Extra Elállási Joga esetében és a nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében, mert használt, illetve értékcsökkent termékek esetében elállásra nincs lehetőség. 9.13.   Ha (i) Fogyasztó eláll a Szerződéstől az elállási határidő kezdetétől számított 14 napon belül az Iosif Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási/rakodási költséget is, amennyiben a terméket a 9.14 pont szerint visszakapta eddig az időpontig; (ii) ha Fogyasztó Extra Elállási Jogát gyakorolja (azaz 14. napot követően áll el) vagy nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében, az Iosif Kft. csak a termék vételárát téríti vissza, egyéb költségeket nem, a termék visszajuttatását követő 4 munkanapon belül. Az Iosif Kft. az (i) pont szerinti esetben azonban nem téríti vissza azokat a többletköltségeket, amelyek esetleg amiatt merültek fel, hogy a Vásárló az Iosif Kft. által felkínált, legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot igényelt. A visszatérítés során az Iosif Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. 9.14.   Az Iosif Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó esetében a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 9.15.   A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog többek között –        olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak, –        olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. higiéniai termékek), –        lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta, –        olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac – az Iosif Kft. által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges – ingadozásától függ, valamint –        romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, és –        olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. 9.16.   Amennyiben a Vásárlónak bármely további kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Webáruház ügyfélszolgálatához fordulhat az hello@szerszamberles.hu e-mail címen, illetve a 1029 Budapest, Csongor utca 33. postacímen. Postai úton történő megkeresés esetén, kérjük, írja rá a borítékra: „Iosif Kft., Szerszámbérlés webáruház”.
 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
10.1.   A Webáruházon keresztül leadott megrendelések kiszállításáért a megrendelés összegétől és a szállítás helyétől függő szállítási díjat kell megfizetni. 10.2.   A Vásárló részére a termékek átvételekor a Futárszolgálat lehetőséget biztosít a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. Az Iosif Kft. a szállítólevél aláírása után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna. 10.3.   Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét az Iosif Kft. díjmentesen biztosítja. Az egyértelműség kedvéért a Iosif Kft. rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen – semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.
 1. SZAVATOSSÁG
11.1.   Kellékszavatosság 11.1.1.   Hibás teljesítés esetén (azaz ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) a Vásárló az Iosif Kft. -val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Iosif Kft. mentesül felesősége alól, ha a Vásárló a hibát Szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a Szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.
 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT / KAPCSOLATFELVÉTEL
Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken: Ügyfélszolgálat E-mail: hello@szerszamberles.hu Tel.: 06 30 9540628 Székhely: 1029 Budapest, Csongor utca 33. Szaküzlet: Budapest, Tátra u. 18, 1136
 1. FOGYASZTÓI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
13.1.   Panaszügyintézés 13.1.1.   A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy az Iosif Kft. tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Iosif Kft. részére szóban vagy írásban terjesztheti elő. 13.1.2.   A panasz bejelentésének lehetséges módjai a következők. Szóbeli panasz esetén: –          személyesen bármelyik üzletben, az adott üzlet nyitvatartási idejében. –          telefonon keresztül az üzletek nyitvatartási idejében. Írásbeli panasz esetén (az Iosif Kft. írásbeli panaszként kezeli az alábbi elérhetőségre küldött leveleket is): –          postai úton (levelezési cím: 1029 Budapest, Csongor utca 33.) –          elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: hello@szerszamberles.hu) –          üzletünkben, a Vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal nyitvatartási időben. 13.1.3.   Az Iosif Kft. az üzleteiben a Fogyasztók által a Vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket,illetve a más egyéb formában leadott írásbeli kifogásokat egyaránt panaszként kezeli. 13.1.4.   A szóbeli panaszokat az Iosif Kft. lehetőség szerint helyben, azonnal megvizsgálja, illetve szükség szerint orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. 13.1.5.   Az Iosif Kft. a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben köteles a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 13.1.6.   Az Iosif Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv kitöltött másolati példányát. 13.1.7.   Minden egyéb esetben az Iosif Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 13.1.8.   Az Iosif Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az intézkedés jelen Szerződés értelmében a postára adást jelenti. 13.1.9.   A panasz elutasítása esetén az Iosif Kft. az elutasítás részletes indokáról tájékoztatja a Vásárlót. 13.1.10.                Az Iosif Kft. a jegyzőkönyvet (akár szóbeli, akár írásbeli panasz esetén) a panaszra tett érdemi válaszával együtt 5 évig megőrzi. 13.2.   Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál 13.2.1.   Fogyasztói jogvita (azaz a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben, a továbbiakban Fogyasztói Jogvita) esetén a Vásárlónak lehetősége van panasztételre a Fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról. 13.2.2.   Általános Fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalai járnak el. 13.2.3.   Ettől eltérően a megyeszékhely szerinti járási hivatal (Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban pedig Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala) jár el többek között az alábbi ügyekben: –        a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal (pl. Fogyasztó megtévesztésével) kapcsolatos ügyekben, –        ha a vállalkozás a Szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz olyan telefonos ügyintézést biztosít, amelyen keresztül a vele kapcsolatba lépő Fogyasztót a hívásért emelt díj terheli. 13.2.4.   A Fogyasztói Szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános Szerződési feltételek tisztességtelenségével kapcsolatosan a Fogyasztóvédelemért felelős miniszter, azaz a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium folytathat ellenőrzést. 13.2.5.   A Fogyasztóvédelmi hatóságok hatáskörének részletes elosztását a Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet tartalmazza. 13.3.   Békéltető testületek 13.3.1.   A fentieken túl Fogyasztói Jogvita esetén a Vásárlónak lehetősége van a lakóhelye szerinti békéltető testülethez fordulni: Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím: zshorvath@temail.hupuskasne.eva@bkmkik.hu  Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; bekeltetes@bokik.hu Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Elnök: Horváth László E-mail cím: bekeltetot@gymskik.hu Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735 Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu; papesch.szilvia@kemkik.hu Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921 Fax száma: (1)-474-7921 Elnök: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu A Békéltető testülete elérhetőségei mindenkor megismerhetők az alábbi honlapról: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/infokommunikacioert-es-fogyasztovedelemert-felelos-helyettes-allamtitkarsag/hirek/bekelteto-testuletek-elerhetosegei 13.4.   Online vitarendezés 13.4.1.   Fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződést kötők között Fogyasztói jogvita esetén mind a Fogyasztók, mind a kereskedők számára. 13.4.2.   A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a Vásárló között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatban Fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan. 13.4.3.   Ahhoz, hogy a Vásárló az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. 13.4.4.   A Vásárló az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr 13.4.5.   Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. 13.4.6.   Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek a 14.3 pontban rögzített elérhetőségen. 13.5.   Bírósághoz fordulás lehetősége A Vásárló Fogyasztó Jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.
 1. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Iosif Kft. Adatkezelési tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció és vásárlás során megismeri, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Iosif Kft. a regisztrációval, vásárlással, a megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételeknek megfelelően kezelje.
 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA
15.1.   Az Iosif Kft. jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. 15.2.   Az Iosif Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és azt, hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2019.10.22. Jelen ÁSZF elérhető: www.szerszamberles.hu oldalon.
 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
16.1.   Jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók: –        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény –        a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény; –        az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; –        a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, –        a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, –        az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, –        a Fogyasztó és vállalkozás közötti Szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 17. Letét 17.1. A bérelt termékek esetén letét vagyis kaució fizetése szükséges, amely minden terméknél a megrendelési felületen és a pénztár illetve a kosár oldalon is feltüntetésre kerül. A letét visszafizetésre kerül, ha a bérlő a termékben nem okozott kárt. Ha részleges károkozás történik a letét összegéből levonásra kerül. Az ide vonatkozó további részleteket a szaküzlet szabályzata tartalmaz.
Scroll to Top

Megnyilt új üzletünk a Margit körúton

Kell egy szerszám?

1024 BUDAPEST MARGIT KÖRÚT 39.